Mänsklighetens gissel

Jag har sedan rätt lång tid tillbaka menat att mänsklighetens största gissel är droger. Om ingenting annat lyckas utplåna vår civilisation så kommer det att vara drogerna.

Men det finns andra gissel. Ett av dem verkar vara hängivenhet.

Hur kan det vara fel på hängivenhet? Jag minns en scen ur filmen Terminator 3. John Connor, som fått veta att det är just HAN som ska rädda världen, grips av förtvivlan och uppgivenhet. ”Why me? My mom fed me that bullshit since the cradle! Look at me, I am no leader, I never was!” Han utgjuter sig över detta inför Terminatorn, som griper honom runt halsen och trycker upp honom mot väggen och förolämpar honom. ”You are right. You are not the one I want! I am wasting my time!”. John Connor blir förbannad. ”Fuck you!”

Terminatorns svar: ”Better! Anger is more useful than despair!”

Varför säger han så? Det stämmer ju. Vrede är ett mycket bättre utgångsläge än uppgivenhet då det gäller att klara livhanken och överleva.  Detsamma gäller hängivenhet, som är bättre upp än både uppgivenhet och vrede. Få ting har fört mänskligheten framåt i så hög grad som hängivenhet.

Ändå är det just hängivenhet som är en återkommande del i allt vanvett som hotar mänskligheten. När jag föddes hade andra världskriget just slutat och man sa, ”Nu har vi lärt oss av historien, nu äntligen blir det aldrig mera krig.” Jotack, pyttsan! Är det någonting som mänskligheten har varit hängiven, både förr och senare, av den ena vettlösa anledningen efter den andra, så är det just krig!

Så det är inte hängivenheten i sig som förenar mänskligheten, utan vettlösheten.  Ekvationen innehåller andra termer och verkar se ut ungefär så här:

Trossystem + hängivenhet + dumhet = civilisationens undergång.

Vad är dumhet? Det är till största delen okunnighet. Vad är det som tar emot när man tänker? Det är inte därför att man har svårt att tänka överhuvudtaget. Det är att man egentligen inte vet något om det man tänker på. Tankarna kör fast. Okunnighet alltså.

Vi i vår värld tror att vi och vår vetenskap idag har en i stort sett täckande helhetsbild av livet, världen, historien, universum etc. Hela klabbet. Förutom några vita fläckar på kartan. Det har mänskligheten alltid trott. Struntprat! Det vi vet är snarare en liten fluglort i mitten av en väldig vit fläck. Inte konstigt att det blir svårt att tänka klart när bristerna i kunskap är så omfattande. Till slut ger man upp och försöker tänka så lite som möjligt. Men hängiven kan man fortfarande bli!

En vanlig människa kan identifiera sig med sig själv, med sin familj och med en eller flera grupper som hon tillhör. Men sen är det stopp. Förmågan att identifiera sig med hela mänskligheten eller med jordens levande biotoper är i stort sett obefintlig.

Där kommer trossystemen in. Allt klappat och klart, wow! Tänkandet är färdigt, jag behöver bara bidra med min hängivenhet!

De religiösa trossystemen hänvisar alla till ett Högsta Väsende, en Gud. Men om det nu verkligen är ett Högsta Väsende, så måste det väl vara högst, alltså måste det vara samma Högsta Väsende som alla hänvisar till när de slåss? Eller finns det flera Högsta Väsenden någonstans som slåss med varandra? Så måste det väl vara? De Högsta Väsendena slåss mot varandra för att bevisa vem som är högstast! Därför måste människorna också slåss.

Det finns många trossystem, inte bara religiösa utan också filosofiska och vetenskapliga. Ett trossystem innehåller inte bara en grundläggande utgångspunkt, ett paradigm, utan som regel också en massa texter och förhållningsregler angående i stort sett allt som en människa kan tänkas råka ut för. Gissa om man kan bli hängiven både det ena och det andra utan att behöva bekymra sig om att tänka eller veta något!

I alla trossystem finns inslaget att man ska kämpa för att sprida just det trossystemet över världen, eftersom det är det enda giltiga och fungerande trossystemet. Ett korståg ska bedrivas, vilket också innefattar bekämpande av de motståndare som bedriver korståg för helt andra trossystem. Den enes frihetskämpe är den andres terrorist.

Krig! Mördande! Förstörelse! Terrorism! Strida för sanningen! Strida mot ondskan! Här har vi ett paradigm som alla människor kan enas kring. De olika trossystemen tillhandahåller sina respektive förhållningsregler, moralkakor och detaljer rörande hur det ska gå till. Hängivenhet parad med den minsta gemensamma nämnaren ”oförmåga att identifiera sig med mänskligheten som helhet” bäddar för den värld vi har idag och det som är den världens främsta gissel: dumhet.

Dumhet. Vi kan ta varann i hand härvidlag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *