Efter valet.

I efterdyningarna av valet rinner sinnet på en hel del tyckare.

”Vi ska för f-n inte samarbeta med Sverigedemokraterna, de är nazister!”
”Vi ska för f-n inte samarbeta med Vänsterpartiet, de är kommunister!”
”Titta på historien, kom ihåg nazisternas illdåd!”
”Titta på historien, kom ihåg kommunisternas illdåd!”

Nu är det så att SD inte är nazister. Det finns nazister också, men på andra ställen. Och V är inte kommunister. Det finns ett kommunistiskt parti också, Kommunistiska Partiet.

Det var en del nazister med och startade SD och Jimmie Åkesson vägrar att fördöma nazismen eftersom han tycker att det är oviktigt. Det viktigaste är massinvandringen. Det är massinvandringen som har gjort att människor har röstat på SD. Kortare vårdköer och allt sånt där, det vill ju alla partier.

Nu har vi inte precis någon massinvandring men om man ser den lilla invandringen i proportion till de myndigheter som ska hantera den är den naturligtvis jättestor. Myndigheterna säckar ihop och får fullständig kortslutning. Det finns otaliga exempel på detta.

Gång på gång får vi läsa om hur myndigheterna utvisar personer som bott flera år i Sverige, sköter sig och har familj och jobb och bostad och betalar skatt. Ändå utvisar myndigheterna dem.

Man FÅR helt enkelt inte vara så dum.

Människor är inte dumma. De märker när myndigheter gör saker som är så dumma att man helt enkelt inte FÅR vara så dum i ett civiliserat samhälle.

Men killen som våldtagit kvinnor och begått våldsbrott, han får stanna. Varför? ”Inget land vill ta emot honom!” Nej tacka fan för att ingen vill ta emot en sån skithög. Men varför ska vi ta emot honom då?

Vi kan inte utvisa honom ”eftersom vi inte kan garantera hans säkerhet”, säger myndigheterna. Men killen som har familj och har bott här i flera år och skött sig och har jobb och betalat skatt då? Vilken säkerhet har vi garanterat honom och hans familj???

Man FÅR helt enkelt inte vara så dum! Vanligt folk VET det!

För att återgå till frågan om nazism och kommunism. Jimmie Åkesson slingrar sig om man vill att han ska fördöma nazismen men det beror nog snarare på att några av hans kompisar skulle bli sura om han gjorde det, än på att han själv är nazist.

Det man framför allt stöts bort av hos nazismen är krigsgalenskapen, rasismen och judeförföljelserna. Men på 1930-talet, innan vi hade facit i hand som det heter, var det många som tyckte att Hitler var en hyvens kille. Han fick fart på industrin och på affärerna och på kommunikationerna och bröt den tyska efterkrigsletargin. Nassesympatier fanns i de flesta partier på den tiden.

Han var på väg att lyckas och så startade den idioten krig. Kanske därför att krigsproduktion var en av drivkrafterna i det ekonomiska uppsvinget. Jag har inte läst Mein Kampf men kanske finns förklaringarna där. En annan viktig drivkraft i samhället är kulturen, men det missade han. Istället förföljde han allt misshagligt, som han kallade ”entartete Kultur” och allt icke-ariskt inflytande som han kallade ”Entfremdung”. (Inte att förväxla med ”Verfremdung” som är en teaterteknisk term som tillämpades av bland andra Bertolt Brecht.) Det gick naturligtvis åt pipan.

Det finns en del som menar att Hitler inte var rasist från början utan att han övertalades till det av ”Vetenskapen”, alltså rasbiologin och psykiatrin. Det har också framhållits att Hitler var drogad. Enligt min personliga uppfattning bör man ta de uppgifterna på allvar.

Så gick det som det gick. Om det fanns en bärande logisk tanke i nationalsocialismen dränktes den i blod.

Kommunismen har inte heller lyckats särskilt bra. Folk i allmänhet har kanske uppfattningen att kommunism är lika med ”förbjud allt ägande och konfiskera allting”. Men det är en missuppfattning.

Kommunismen stödjer sig också på ”Vetenskapen”. Den marxistiska vetenskapen heter dialektisk materialism.

Tanken är att den samhälleliga utvecklingen har lett fram till massproduktion och masskonsumtion. Däri ligger en anakronism nämligen kapitalismen. I kapitalistisk ekonomi är produktionen inriktad på massproduktion medan vinsterna hamnar i fickan på en privat mogul någonstans, som ”äger” produktionsmedlen. Det rimliga är att vinsterna i massproduktion ska tillfalla folkflertalet. Därför vill man skapa en stat som är VI och inte något obegripligt utanför oss. Denna stat är ägare av produktionsmedlen.

Det är alltså storproduktionen som ska förstatligas och ägas av oss alla. Det politiska systemet kallas proletariatets demokratiska diktatur, som ska ersätta kapitalets demokratiska diktatur. Låter bra. Men tyvärr glömde man en del saker.

1. Det är storproduktionen som ska förstatligas. Det finns ingen anledning att förstatliga småskalig och lokal produktion, typ vartenda litet bageri eller skomakeri.
2. Kommunism betyder inte att man ska konfiskera privata ägodelar och ge dem till partipamparna. Det är maktmissbruk och har ingenting med kommunism att göra.
3. Kommunism betyder inte att man ska fängsla oliktänkande och förnedra dem på torget innan man skickar dem på arbetsläger. Det är socialpornografi, inte kommunism.
4. Det allra värsta misstaget är dessvärre verkligen kommunism: man har inte gjort upp med materialismen. Detta grävde till slut kommunismens grav. Varifrån kommer detta misstag?

Jag nämnde nyss Vetenskapen. Enligt denna ska den brutala kapitalistiska materialismen ersättas av ännu mer materialism: den dialektiska materialismen. Eftersom materialismen är på väg ur tiden är detta dömt att misslyckas. Men tanken i ordet dialektisk förtjänar uppmärksamhet.

Samhället har utvecklats till en viss punkt då det börjar gnissla i fogarna eftersom det är otidsenligt. Här har vi dagens kapitalism. Det kallar vi en Tes. Då uppstår spontant en reaktion, ett motstånd, som så småningom växer sig så starkt att det leder till en revolution, varefter samhället omorganiseras. Den nya organisationen kallar vi en Antites. Här har vi proletariatets diktatur.

Antitesen kommer inte att bestå. Så småningom utsöndras en samhällsorganisation som vi kallar en Syntes. Detta är ett högre utvecklingsstadium än både tesen och antitesen. Av någon anledning vill de nya pamparna behålla antitesen, kommunismen, eftersom de tjänar på den. Men antitesen kan inte överleva av sig själv. Den rasar ihop.

Hela detta scenario innefattar dessutom en massa krig. Detta verkar vara det allra viktigaste för människan, helt oavsett politisk inriktning, nämligen att få föra krig och slå ihjäl så många som möjligt. Massmord, blodbad, massutrotning. Finurliga teorier typ dialektik göre sig inte besvär då.

Jag får känslan att den svenska socialdemokratin är ett försök att skapa syntesen utan att gå omvägen över antites, krig, blodbad och massmord. Verkligen finurligt uträknat kan jag nog tycka men mycket annat spelar in. Girigheten till exempel, den som är pådrivande under kapitalismen. Funkar det egentligen? Dagspolitiken sänker sitt mörka skynke över alla försök att skapa ett fungerande samhälle.

Det märker vi inte minst just nu. Dagspolitik är modellen. Går det överhuvudtaget att bilda en regering eller går det år pipsvängen?

Den som lever får se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *